מכשיר פלאקס שבעזרתו ניתן לעבוד על כל הגוף.

מעולה לכל סוגי האימונים!

ביחד עם המכשיר מצורפת חוברת תרגילים.

 

Tags: